سرور مجازی فرانسه SSD

با سرور های ابری دیگر نگران قطع شدن سرور به علت اتمام منابع نباشید، در هر زمان می توانید سرور خود را ارتقا دهید.

آلتوس - مخصوص شروع کار

 • 2 گیگابایت RAM
 • 2 هسته CPU
 • 25 گیگابایت SSD
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • کنترل پنل رایگان
 • پشتیبانی رایگان
$ماهانه

سیروس - سرویس استاندارد

 • 3 گیگابایت RAM
 • 2 هسته CPU
 • 35 گیگابایت SSD
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • کنترل پنل رایگان
 • پشتیبانی رایگان
$ماهانه

کومولوس - سرویس تجاری

 • 4 گیگابایت RAM
 • 3 هسته CPU
 • 50 گیگابایت SSD
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • کنترل پنل رایگان
 • پشتیبانی رایگان
$ماهانه

نیمبوس - سرویس سازمانی

 • 6 گیگابایت رم
 • 4 هسته CPU
 • 60 گیگ SSD پر سرعت
 • 1 گیگابیت پهنای باند
 • کنترل پنل رایگان
 • پشتیبانی رایگان
$ماهانه