هاست اشتراکی لینوکس

سرویسی اقتصادی با کیفیت با ذخیره ساز SSD

L-EU-100M

دارای PHP 5.61 و PHP 7.2

 • 100 مگابایت فضای وب
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • میزبان یک دامنه
 • دارای کنترل پنل دایرکت ادمین و امکانات نامحدود
 • انتی شل CXS و انتی DDOS جهت امنیت بیشتر
 • SSL رایگان Let's Encrypt به همراه بکاپگیری هفته ای
$28.000سالیانه

L-EU-200M

دارای PHP 5.61 و PHP 7.2

 • 200 مگابایت فضای وب
 • 100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • میزبان یک دامنه
 • دارای کنترل پنل دایرکت ادمین و امکانات نامحدود
 • انتی شل CXS و انتی DDOS جهت امنیت بیشتر
 • SSL رایگان Let's Encrypt به همراه بکاپگیری هفته ای
$35.000سالیانه

L-EU-500M

دارای PHP 5.61 و PHP 7.2

 • 500 مگابایت فضای وب
 • 300 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • میزبان یک دامنه
 • دارای کنترل پنل دایرکت ادمین و امکانات نامحدود
 • انتی شل CXS و انتی DDOS جهت امنیت بیشتر
 • SSL رایگان Let's Encrypt به همراه بکاپگیری هفته ای
$45.000سالیانه

L-EU-1000M

دارای PHP 5.61 و PHP 7.2

 • 1000 مگابایت فضای وب
 • 500 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • میزبان یک دامنه
 • دارای کنترل پنل دایرکت ادمین و امکانات نامحدود
 • انتی شل CXS و انتی DDOS جهت امنیت بیشتر
 • SSL رایگان Let's Encrypt به همراه بکاپگیری هفته ای
$75.000سالیانه