سرور ابری

آلتویس - مخصوص شروع کار

ابر التوس شروعی برای رونق کسب و کار شما

  • 2 گیگابایت RAM
  • 2 هسفته CPU
  • 25 گیگابایت SSD پر سرعت
  • 1 گیگابیت پهنای باند
  • کنترل پنل رایگان
  • پشتیبانی رایگان
$40.000ماهانه